دانلود word جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی

لینک دانلود

دانلود word جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی :

دانلود word جزوه و خلاصه درس مبانی جامعه شناسی
فهرست

تاریخچه. 3

جامعه شناسی چیست؟ 4

شناخت جامعه: 4

تعریف جامعه: 5

تقسیمات جامعه شناسی: 5

جامعه شناسی و سایر علوم: 6

جامعه شناسی شهری. 9

نگاه اجمالی. 9

اختصاصات شهر 9

جامعه شناسی پزشکی. 10

تاریخچه مطالعات اجتماعی در پزشکی و جامعه شناسی پزشکی. 11

علل اجتماعی بیماری. 12

الگوهای اجتماعی بیماری. 12

مقابله با بیماری. 13

انواع مراقبتهای درمانی. 13

جامعه شناسی روستایی. 13

تاریخچه جامعه شناسی روستایی. 14

اهداف جامعه شناسی روستایی. 14

جامعه شناسی کار 15

تعریف کار 15

موضوع جامعه شناسی کار 15

تعریف جامعه شناسی کار 16

اتحادیه های کارگری و ستیزه صنعتی. 16

روان شناسی اجتماعی کار صنعتی. 17

بیکاری،کار زنان و اقتصاد غیر رسمی. 17

جامعه شناسی خانواده 18

ازدواج. 18

خویشاوندی. 18

روابط خانوادگی. 18

خلاصه کتاب.. 19

تغییرات در الگوههای خانواده در سراسر جهان. 41

رویه تاریک خانواده 41

جامعه شناسی انحرافات.. 41

قوانین ،جرایم و مجازاتها 42

تبیین کجروى. 42

کجروی چیست.. 43

میزان جرایم. 43

مفهوم بیماری روانی. 43

نظریات و اندیشه های برخی از متفكران و پیش گامان جامعه شناسی: 44

فارابی: 44

ابن خلدون: 45

نظریات اگوست كنت: 46

نظریا ت امیل دور كیم: 47

جامعه شناسی ایستا و پویا: 50

گروه اجتماعی : 52

گروههای غیر ثابت و ناپایدار: 52

گروه مرجع ( داوری) : 53

گروههای فشار: 54

رفتارهای گروهی: 54

عوامل مادی و معنوی در گروه: 55

عوامل از هم پاشیدگی گروه: 55

پایگاه اجتماعی : 56

تحرك اجتماعی: 56

ارزشهای اجتماعی : 57

تاریخچه

جامعه شناسی جوان ترین رشته علوم اجتماعی است. واژه جامعه شناسی را در سال 1838 اگوست کنت فرانسوی در کتاب فلسفه اثباتی اش بدعت گذاشت .کنت را عموما بنیانگذار جامعه شناسی می دانند. او معتقد بود که علم جامعه شناسی باید بر پایه مشاهده منتظم و طبقه بندی استوار گردد.

هربرت اسپنسر انگلیسی در سال 1876 نظریه تکامل اجتماعی را تحول بخشید که پس از پذیرش و رد اولیه ، اکنون بصورت تعدیل شده دوباره پذیرفته شده است. اسپنسر نظریه تکاملی داروین را در مورد جوامع بشری به کار بسته بود. او معتقد بود که جوامع انسانی، از طریق یک تکامل تدریجی، از ابتدایی به صنعتی تکامل می یابند. او در نوشته هایش یادآور شده بود که این جریان یک فراگرد تکاملی طبیعی استکه انسانها نباید در آن دخالت کنند.

لستر وارد آمریکایی کتاب جامعه شناسی پویا را در سال 1883 منتشر کرد. او در این کتاب از پیشرفت اجتماعی از طریق کنش اجتماعی با هدایت جامعه شناسان ، هواداری کرد.

امیل دورکیم در 1895 کتاب قواعد روش جامعه شناسی را منتشر کرد و در آن ، روشی را که در بررسی ماندگارش از خودکشی در گروههای گوناگون به عمل آورده بود، به روشنی شرح داد. دورکیم یکی از پیش گامان تحول جامعه شناسی است. او سخت بر این باور بود که جوامع بشری با باور داشتها و ارزشهای مشترک اعضایشان انسجام می یابند.

ماکس وِبِر (1920-1864)معتقد بود که روشهای علوم طبیعی را نمی توان درباره مسائل مورد بررسی در علوم اجتماعی بکار بست. وبر استدلال می کرد که چون دانشمندان اجتماعی جهان اجتماعی محیط زندگی خودشان را بررسی می کنند، همیشه قدری برداشت ذهنی در بررسیهایشان دخالت دارد. او معتقد بود که جامعه شناسان باید فارغ از ارزشهایشان کار کنند و هرگز نباید اجازه دهند که تمایلات شخصی شان در پژوهشها و نتیجه گیریهایشان دخالت کنند.

درس جامعه شناسی در دهه 1890 در بسیاری از دانشگاهها ارائه شد. در 1895، مجله آمریکایی جامعه شناسی انتشارش را آغاز کرد و در 1905 انجمن جامعه شناسی آمریکا بنیان گذاشته شد جامعه شناسی چیست؟

هر یك از متفكران اجتماعی جامعه را بر پایه نظرات خود تعریف كرده اند برای مثال هاپس فیلسوف انگلیسی معتقد است جامعه نتیجه قراردادی است كه در اثر جنگ دائمی ایجاد شده است.

از جامعه شناسی تعریف های گوناگونی بیان شده است و هر یك از اندیشمندان و متفكران اجتماعی با توجه به دیدگاه خود به تعریف جامعه شناسی پرداخته اند اما در یك تعریف كوتاه و خلاصه می توان گفت جامعه شناسی علم مطالعه نهادها- قشرها و گروههای اجتماعی در جهت كشف قوانین بر آنها و درك ویژگیهای حیات اجتماعی و تحولات اجتماعی است لازم به یادآوری : منظور از كشف قوانین یعنی پیدا كردن نسبتا پایدار بین پدیده ها و پدید آمدن شناخت علمی

شناخت جامعه:

در ادامه بحث بی مناسبت نیست كه به شناخت جامعه و اهمیت زندگی در میان انسانها اشاره ای ولی مختصر صورت گیرد.

اگر چه انسان دارای جنبه های زیستی- عقلی- روحی و ویژگیهای وراثتی و جنسی است ولی آنچه در او اهمیت دارد گرایش به زندگی اجتماعی است با توجه به توانایی انسان متفكران اجتماعی در بررسی های خود به این مساله پی بردند كه محیط اجتماعی همواره نسبت به محیط طبیعی و جغرافیایی در اولویت قرار دارد

در حقیقت نیاز انسانها به یكدیگر اساس پیدایش جامعه انسانی است و به گفته شهید مطهری اجتماعی بودن انسان در خلقت او قرار داده شده است

انسان برای تولید غذا- پوشاك- مسكن- تولید مثل – ایجاد امنیت- انتقال دانش و تشكیل خانواده فقط از طریق زندگی جمعی می تواند دست به چنین اموری بزند

همچنین آگوست كنت جامعه شناس فرانسوی و بنیان گذار علم جامعه شناسی می گوید جامعه متعلق به گذشته و حال و آینده است و میراث فرهنگی و اخلاقی نسل گذشته بر آیندگان حركت می كند

فردگرایان: (طرفداران اصالت فرد) كه اغلب آنها را روانشناسان تشكیل می دهند جامعه را جمع عددی افراد با خصلت های (ویژگی) آن می دانند در حالی كه جمع گرایان (طرفداران اصالت جمع) كه اغلب آنها را جامعه شناسان تشكیل می دهند اعتقاد دارند كه جامعه دارای روح مشتركی یا وجدان جمعی كه از افراد متفاوت تشكیل شده است

تعریف جامعه:

جامعه عبارتند از گروه بزرگ و پر دوام و متحركی از افراد كه برای هدفهای مشترك و با توجه به نیازهای مشترك با یكدیگر دارای روابطی در جهت رفع مجموعه نیازهای مادی و معنویشان هستند

تقسیمات جامعه شناسی:

جامعه شناسی را از ابعاد مختلف به دسته های گوناگون تقسیم كرده اند كه مهمترین آنها عبارتند از:

1- تقسیم جامعه شناسی از لحاظ هدف كه به دو دسته تقسیم می شود

الف) جامعه شناسی ناب (نظری) كه در مورد كشف قوانین حاكم بر پدیده های اجتماعی و تئوری ها و نظریه های جامعه شناسی سخن می گوید

ب) جامعه شناسی كاربردی: منظور از جامعه شناسی كاربردی آن نوع از جامعه شناسی كه هدفش رسیدن به راه حل هایی برای رفع بحران های اجتماعی و مسائل و مشكلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است.

2- تقسیم جامعه شناسی از لحاظ موضوع:

در این نوع از جامعه شناسی موضوعات مختلف در حوزه های گوناگون مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد جامعه شناسی اقتصادی- جامعه شناسی خانواده- جامعه شناسی سیاسی- جامعه شناسی صنعتی- جامعه شناسی شهری- جامعه شناسی روستایی از مهمترین تقسیم های جامعه شناسی از لحاظ موضوع محسوب می شود.

2- جامعه شناسی از لحاظ حدود موضوع:

در این بخش جامعه شناسی به دو بخش تقسیم می شود:

الف) جامعه شناسی كلان (ماكرو): در این نوع جامعه شناسی قوانین كلی تحولات اجتماعی و بررسی و جستجوی آنها مد نظر جامعه شناسی است مانند بررسی نظام های سرمایه داری و زمین داری

ب) جامعه شناسی خرد (میكرو) در این نوع جامعه شناسی موضوعات محدودتر و جوامع نظیر قشرها- گروهها- جمعیت ها و سازمانه ها مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.

جامعه شناسی و سایر علوم: مطالعه و شناخت جامعه انسانی موضوع دانش خاصی نیست بلككه علوم مختلفی در حوزه علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی- مردم شناسی- تاریخ- جغرافیای انسانی- اقتصاد- حقوق- جمعیت شناسی- روانشناسی و علوم مشابه دیگر هر كدام با جنبه های مختلف زندگی اجتماعی ارتباط دارند و در شناخت كامل جامعه یكدیگر را همكاری می كنند . در میان شاخه های مختلف علوم اجتماعی علومی نظیر مردم شناسی- روان شناسیو حقوق با جامعه شناسی ارتباط و نسبت نزدیكی دارند كه در ادام

توضیحات بیشتر